MX3 Prayer Watch

8 Prayer Watch Shortened Version EIGHT WATCHES OF PRAYER #1This is the first part. INTRO: Ito ang Oras ng Panalangin! Panalangin para sa PERSONAL NA PAGABAGO AT PAGBABALIK-LOOB SA DIOS Ang mga petisyon na nilalaman ng panalanging ito ay hinango sa mga katuruan ng Salita ng Dios, ang Biblia. VERSE INTRO (Scripture reading) Ang Salita [...]

Dj Jasmin

“Sapat nang si Hesus ang kasama mo, tuloy na tuloy pa rin ang Pasko.” We easily get swayed by the different marketing strategies today, this leads us in thinking that Christmas without food or party or money is not a Christmas at all. But looking at it with sober mindedness, having Jessus in our hearts […]